De fleste gudstjenester bliver afholdt søndag morgen/formiddag, men i Højelse har vi flere gange om året aftengudstjenester med forskellige temaer. Her er der større mulighed for at inddrage musikere, lystænding, aftensalmer, digtlæsning, stilhed o.lign. end til den normale højmesse om søndagen. Aftengudstjenester er derfor et godt supplement, som med en anden vinkel kan gøre os klogere på kristendommen.