Kirkelig vielse

For at blive kirkeligt viet skal mindst en af parterne være medlem af Folkekirken.

Kirken reserveres Man aftaler dato og tidspunkt på Kirkekontoret, der sender en bekræftelse på, at kirken er reserveret på det ønskede tidspunkt. Af bekræftelsen vil også fremgå, hvilken præst der foretager vielsen.

Prøvelsesattest Derefter henvender man sig til borgerservice på Rådhuset medbringende dåbsattester og evt. skilsmissebevilling, hvis en af parterne eller begge har været gift før. Ligeledes udfyldes en ægteskabserklæring, som indleveres til borgerservice, der derefter udsteder en prøvelsesattest.

Denne prøvelsesattest indleveres sammen med parrets attester til Kirkekontoret.

Samtale med præsten Forud for vielsen vil parret blive indbudt til en samtale med præsten, der dels vil fortælle, hvordan vielsen kommer til at forløbe, dels vil være behjælpelig med valg af salmer.

Blanket: Ægteskabserklæring til prøvelsesattest Weblink: Folkekirkens vielsesritual


 

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirken reserveres Man aftaler dato og tidspunkt på Kirkekontoret, der sender en bekræftelse på, at kirken er reserveret på det ønskede tidspunkt. Af bekræftelsen vil også fremgå, hvilken præst, der foretager velsignelsen.

Papirer Parrets dåbsattester og vielsesattest indleveres på Kirkekontoret, der udfærdiger en attestation på, at den kirkelige velsignelse har fundet sted.

Samtale med præsten Forud for velsignelsen vil parret blive indbudt til en samtale med præsten, der dels vil fortælle, hvordan den kirkelige handling kommer til at forløbe, dels vil være behjælpelig med valg af salmer.


 

Sølvbryllup/guldbryllup

Mange vil gerne markere den dejlige dag ved at begynde festen i kirken. Henvendelse herom rettes til den præst, som man ønsker skal forestå gudstjenesten og derefter til Kirkekontoret, der sender en skriftlig bekræftelse på, at kirken er reserveret.

Papirer Parrets dåbsattester og vielsesattest indleveres på Kirkekontoret. Hvis parret i sin tid blev borgerlig viet, kan der udstedes en attestation på, at en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab har fundet sted.

Samtale med præsten Forud for gudstjenesten vil parret blive indbudt til en samtale med præsten, der dels vil fortælle, hvordan den kirkelige handling kommer til at forløbe, dels vil være behjælpelig med valg af salmer.