Datoer og specifik information om de enkelte konfirmationer
findes i venstre kolonne under hver kirke

Konfirmation: 

Adgang til at blive konfirmeret har enhver, som er:

  1. døbt med den kristne dåb
  2. har modtaget forberedelse til konfirmation
  3. er fortrolig med den kristne børnelærdom
  4. er fortrolig med folkekirkens gudstjeneste

Dåben 
Ordet "konfirmation" er latin og betyder "bekræftelse" (af dåben). 
Dåben er altså en ufravigelig forudsætning for konfirmationen. Er konfirmanden ikke døbt som lille, kan han/hun døbes i forberelsesperioden. 

Forberedelse til konfirmation 
Forberedelse til konfirmation er et undervisningstilbud til elever på 7./8. klassetrin. Det er helt frivilligt, om man vil tage imod tilbuddet eller ej. Vælger man at melde sin søn/datter til konfirmationsforberedelsen, går vi ud fra som en selvfølge, at konfirmanden udviser:

  • Positiv interesse
  • Åbenhed
  • Nysgerrighed
  • Og at der er opbakning fra forældrenes side

Konfirmation er en forældresag
Hvad kan I som forældre gøre for at støtte jeres søns/datters konfirmationsforberedelse?

Det er altså frivilligt, om man vil gå til konfirmationsforberedelse eller ej. Men har man tilmeldt sig, er der mødepligt til timerne. Dvs. at der er en grænse for, hvor meget man kan forsømme og stadig forvente at blive konfirmeret. Det er forældrenes ansvar, at konfirmanden møder til timerne. 
Konfirmationsundervisning er holdundervisning. Vi går som en selvfølge ud fra, at konfirmanden udviser en sådan opførsel i timerne, at undervisningen kan gennemføres i ro og orden og i en hyggelig atmosfære.
Der undervises i kristendom! Det er ikke neutral orientering om kristendom, men erfaring og oplevelse, indøvelse og indlevelse. Konfirmanden får lektier for. Det er forældrenes ansvar, at konfirmanden møder forberedt til timerne.

Fortrolighed med den kristne børnelærdom 
"Børnelærdom" er ikke kun for børn og bliver ikke uaktuel senere. Tværtimod! Begrebet børnelærdom betyder bare, at det drejer sig om så vigtige elementer i den kristne tro, at enhver døbt må kende dem lige fra barnsben for at kunne leve sit liv som et kristent menneske. Den kristne børnelærdom er ifølge Luther:
De 10 bud: Hvordan skal vi leve?
Trosbekendelsen: Hvad er kristendom?
Fadervor: Om bøn til Gud.
Dåben: Hvor hører vi til?
Nadveren: Om gudstjenesten.

Kristendom er en tilværelsestolkning
Kristendom handler om dig og din verden!

Fortrolighed med gudstjenesten 
Fortrolighed betyder: personligt forhold, personlig nærhed, personlig deltagelse.
Det er altid et fortolkningsspørgsmål, hvornår man har opnået fortrolighed med noget. Vi opfordrer naturligvis til, at konfirmanden deltager i gudstjenesten så mange gange, at han/hun får et fortroligt forhold til kirken og kristendommen.
Det er forældrenes ansvar, at konfirmanden kommer det krævede antal gange i kirke. Det er forældrenes ansvar, at konfirmanden udviser en sådan adfærd i kirkerummet, at gudstjenesten og de øvrige kirkegængere ikke forstyrres.

Yderligere information:
Den Danske Folkekirkes konfirmationsritual