Lellinge Kirkegård

Spørgsmål vedrørende erhvervelse af gravsteder, vedligeholdelse, pyntning mv. på Lellinge Kirkegård
rettes til graveren ved Højelse og Lellinge Kirker:

Niels Larsen
Kirkegårdskontoret for Højelse og Lellinge Kirkegård
Højelsevej 10A, 4623 Lille Skensved
tlf 5616 9860
Mail: hoejelse.sogn@km.dk