Formand  
Grethe Ottesen
Ringstedvej 326, Lellinge
4600 Køge
tlf: 56820293, mob: 51285626
mail: grethe.finn@c.dk

Næstformand:
Susanne Worsøe
Overdrevsvejen 82, Lellinge
4600 Køge
Tlf. 28792538
Mail: susworsoe@mail.dk 

Kasserer:
Bettina Slotsvang
Vinkelstien 1, Lellinge
4600 Køge
tlf: 20992334
mail: slotsvang@post.tele.dk

Sekretær:
Marjun Husgard
Strædet 8, Lellinge
4600 Køge
Tlf. 56820799/22861006
Mail: juda.husgard@gmail.com

Menighedsrådsmedlem:
Janne Ørtoft
Granledet 3, Lellinge
Tlf. 28604939
Mail: janneortoft@gmail.com 

 

Kirkeværge udenfor menighedsrådet og suppleant:
Preben Larsen
Vesterledet 6, Lellinge
4600 Køge
tlf: 40631345
mail: preb@larsen.mail.dk 

Bygningssagkyndig og suppleant
Bjarne Pedersen
Vinkelstien 9, Lellinge
4600 Køge
Tlf. 40728623
Mail: pedersenvinkelstien@gmail.com

Adresseliste