Menighedsrådsmøder 2019

Højelse Menighedsråds ordinære møder i 2019 afholdes følgende dage:

                 Møderne begynder kl. 18.45

  • Torsdag den 10. januar i Ølby
  • Torsdag den 14. februar i Højelse
  • Torsdag den 28. marts i Ølby
  • Torsdag den 9. maj i Højelse, besigtigelse af Kirke og kirkegård begynder kl. 17.00
  • Torsdag den 6. juni i Ølby, besigtigelse af Kirke begynder kl. 17.30
  • Torsdag den 22. august i Højelse
  • Torsdag den 26. september
  • Torsdag den 31. oktober
  • Torsdag den 28. november

Menighedmøde i Højelse søndag den 26. maj

Møderne er offentlige, og dagsordenen vil være fremlagt i kirkekontorets åbningstid ca. 1 uge før mødet.

   


 

 

Referater

Referater fra menighedsrådsmøder kan rekvireres ved henvendelse til kirkekontor, Ølby Kirke.