Hvis der ønskes konfirmation i enten Højelse eller Lellinge Kirke i foråret 2022, bedes man tilmelde sig via den elektroniske tilmelding i venstre kolonne. Husk, at børn fra Højelse skole konfirmeres i 8. klasse, og børn fra Vemmedrupskolen konfirmeres i 7. klasse.

Konfirmationsforberedelsen for Højelse og Lellinges konfirmander kommer til at ligge i efteråret om tirsdagen i Højelse Kirke eller i vores sognegård Margrethegården. 

I foråret er der ikke ugentlig undervisning, men derimod tre-fire temadage i Margrethegården eller som udflugt. Der vil komme yderligere information om disse dage. Husk madpakker til alle temadagene.

Er konfirmanden forhindret i at møde til en temadag, vil der blive sendt en skriftlig opgave, der skal besvares, svarende til seks timers undervisning. Hvis konfirmanden til den almindelige undervisning eller temadage er forhindret i at komme, skal en af forældrene meddele dette til præsten.

Der er forældremøde onsdag den 25. august kl. 19.00 i Højelse Kirke, hvor der vil gives yderligere information om undervisningen, temadage, konfirmationen mv.  Der er ikke undervisning i uge 42.

Se evt. indskrivningsbrevet til elever i 7. klasse på Højelse skole her