Her er referaterne fra afholdte menighedsrådsmøder i Lellinge:

2018:                              2019:                                 2020

Februar                           Januar                               Februar 

Marts                               Februar                             Maj

April                                 Marts                                 Oktober

Maj                                   Maj  

Juni                                 Juni  

August                             August

Oktober                           Oktober

November                       November