I Ølby kirke er der mulighed for at fejre flere forskellige 
typer for gudstjeneste. Læs yderligere om de mulige gudstjenesteformer placeret i venstre spalte.