Tilbud til sognets skoler og institutioner

Ølby Kirke har i årets løb forskellige tilbud til områdets skoler og institutioner. Det gælder især i højtiderne, hvor vi ofte indbyder til særlige arrangementer eller gudstjenester for børn og unge.

Arrangementer finder sted efter aftale mellem sognepræsten og den ansvarlige leder, lærer eller pædagog. Har du ønsker om særlige arrangementer for din skole eller institution, er du meget velkommen til at kontakte sognepræst Ruth Boysen.