Sang, musik og godt fællesskab

Pigekoret medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Ølby Kirke. Herudover synger koret lejlighedsvis ved koncerter og andre arrangementer i kirken. Hvert år i december går koret Lucia på de nærliggende plejehjem.

Koret ledes af kirkens organist, der er uddannet korleder.

Koret synger både klassisk og rytmisk kirkemusik. Ved de ugentlige korprøver lægges der vægt på naturlig klangdannelse, nodelæsning og glæden ved at synge, og den enkelte sanger lærer at opleve sig selv som en del af et større musikalsk fællesskab.

Optagelse

Koret optager piger fra 6. klasse og derover. De første måneder møder nye piger (aspiranter) til korprøve lidt tidligere end de faste sangere og får ikke løn. Herefter vurderer organisten, om en aspirant er klar til at blive optaget i koret som fast sanger.

Løn og arbejdstid

Faste sangere får løn og er forpligtet på at medvirke ved gudstjenester (normalt søndag formiddag kl. 10), kirkens højtider (jul, påske og pinse) samt konfirmationer m.m.

Fremmøde

Koret øver hver tirsdag kl. 16.00 - 17.45 i Ølby Kirke. Nye piger (aspiranter) møder kl. 15.30 - 16.45. Om søndagen møder koret til korprøve kl. 9.30, hvis ikke andet er aftalt. I kirkebladet findes en liste over kommende gudstjenester. Mødetid ved andre arrangementer meddeles af organisten. Det er kormedlemmernes eget ansvar at holde sig orienteret om mødetidspunkter.

Fravær

Det er muligt at få fri enkelte søndage i løbet af året efter aftale med organisten. Der forventes en rimelig begrundelse. Ved kirkens højtider (jul, påske og pinse) er det som udgangspunkt ikke muligt at få fri. Fravær på grund af sygdom meddeles til organisten snarest muligt.

Påklædning

Når koret medvirker ved gudstjenester, er alle iført en fælles aftalt korpåklædning, som kirken stiller til rådighed.

Aflønning

Startløn er 50 kr. pr. korprøve og 50 kr. pr. tjeneste.

Lønnen stiger for hvert år, en sanger er med i koret.

Løntillæg for sangere, som er fyldt 18 år.

Interesseret?

Kontakt Ølby Kirkes organist Roger Munck-Fairwood

Tlf. 56 64 09 10 (kirken) eller SMS 30 32 52 55.